funEL βαρυ πακετο

Tuesday, August 22, 2006

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΒΟΥΡΟΠΑΚΕΤΟ (Β)

... Τον τρελό τον αναγνωρίζεις αμέσως. Είναι ένας βλάκας που δεν ξέρει τα κόλπα. Ο βλάκας προσπαθεί να αποδείξει τη θέση του, έχει λογική αλλήθωρη, ωστόσο έχει λογική. Ο τρελός, αντίθετα, δεν νοιάζεται για τη λογική, προχωρεί με βραχυκυκλώματα. Γι αυτόν, το καθετί αποδεικνύει τα πάντα. Ο τρελός έχει μια έμμονη ιδέα και οτιδήποτε βρει του κάνει για να την υποστηρίξει. Τον τρελό τον αναγνωρίζεις από τις ελευθερίες που παίρνει μπροστά στο καθήκον της απόδειξης, από την ευκολία με την οποία δέχεται επιφοιτήσεις...

Ουμπέρτο Εκο - «Το Εκκρεμές του Φουκώ»


Ποιοί είναι οι τρελοί, ποιοί οι βλάκες και ποιό είναι το Μεγάλο Λαμόγιο (που, btw, λέει τους άλλους λαμόγια?) εεε? Κρίνετε μόνοι σας.

Συνεχίζουμε το Προφητικό Σαβουροπακέτο, με άλλα 6 ντοκουμέντα κεφάλαια, συνδυασμένα με τη Λιακούρεια σκέψη και Μέθοδο.

Γιατί θα κλάψουνε μανούλες με τις Αποκαλύψεις. Για να μη τρώμε κουτόχορτο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε κομμάτι ΣΑΒΟΥΡΟ(ΛΙΑΚΟΥΡΟ)ΓΝΩΣΗΣ για να λυθούν απορίες. Για να φαίνεται ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ γύρω μας. Για να μη καθόμαστε να βλέπουμε τηλεόραση να δουλεύουμε και να ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟΥΣ... ΤΙ ΛΕΤΕ ΜΩΡΕ.


7
ιζ:3 και απήνεγκέν με εις ερημον εν πνεύματι. και ειδον γυναικα καθημένην επι θηρίον κόκκινον,... 4 και η γυνη ην περιβεβλημένη πορφυρουν και κόκκινον,... 5 και επι το μέτωπον αυτης ονομα γεγραμμένον, μυστήριον,... 7 και ειπέν μοι ο αγγελος, Δια τί εθαύμασας;...
Ποιός είναι ο αόρατος πόλεμος? Ποιοί είναι αυτοί οι δαίμονες που δεν τους βλέπουμε (... και ούτε θα τους αντιληφθούμε ποτέ, παντιοτρόπως, στο πραγματικό κόσμο)? Ποιός είναι ο εχθρός που θέλει να μας στείλει στη κόλαση εύκολα και χαλαρά? Τι σχέση έχει με το «κόκκινο θηρίο» η γυναίκα «περιβεβλημένη πορφυρούν..» και πως εμπλέκεται με το σχέδιο των κακών? Ποιό είναι το μυστηριώδες αόρατο γουνάκι? Γιατί δεν μας λυπάται και μας μισεί? Είναι μήπως ο Δούρειος Ίππος της μασονίας? Μήπως μέσα στο γουνάκι κρύβεται το σχέδιο κατάληψης του πλανήτη από τις σκοτεινές δυνάμεις της Νέας Τάξης των πραγμάτων?
Παρατηρήστε καλά τον ιστορικό ερευνητή που ψάχνει απεγνωσμένα τη γνώση και την αλήθεια στο σκοτεινό γουνάκι. Είναι της ίδιας αρχαίας υπερ+φυλής των ΕΛ (απ' όπου κατάγεται και ο Προφήτης). Σωματότυπος, μαλλί πυκνό (liakomonkey style), γαϊδουρινή Λιακουρική φωνή, αγελαδινό βλέμμα, μάτια δυνατά και μπιρμπιλωτά, χοντροδάκτυλα, ρητορικά Θεοεπιστημονικά επιχειρήματα, πάθος για αλήθεια, εξερευνήσεις και γουνάκι. Συμπτωματικόν?8
γ:19 εγω οσους εαν φιλω ελέγχω και παιδεύω. ζήλευε ουν και μετανόησον...
ιδ:7 λέγων εν φωνη μεγάλη, Φοβήθητε τον θεον και δότε αυτω δόξαν, οτι ηλθεν η ωρα της κρίσεως αυτου, και προσκυνήσατε τω ποιήσαντι τον ουρανον και την γην και θάλασσαν και πηγας υδάτων...
ιγ:2 και το θηρίον ο ειδον ην ομοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτου ως αρκου, και το στόμα αυτου ως στόμα λέοντος. και εδωκεν αυτω ο δράκων την δύναμιν αυτου και τον θρόνον αυτου και εξουσίαν μεγάλην...
Η αποκαλυπτική τριλογία συνοδεύεται με τα αντίστοιχα εδάφια των προφητειών. Η ωραία Ελένη αναρωτιέται για τη προέλευση των υποχθονίων μαυριδερών καλλικατζαραίων και την διείσδυση στα οικονομικά κέντρα των επιχθονίων (γ:19). Η Σίβυλλα ΕΛ. Λουκά κάνει με κίνδυνο της ζωής της, συνταρακτικές πρωτοφανείς αποκαλύψεις (ιδ:7). Ο Δράκων ομιλεί στο θηρίο περί λουλουδάτων παραδείσιων τοπίων και αποκρύφων των Ευαγγελίων (ιγ:2).
Πως σχετίζονται αυτά τα τρία θέματα? Γιατί τρία? Να τη φας και νάναι κρύα? Πως σχετίζεται η Ανάσταση με την εισαγωγή της Ανοίξεως σε απόκρυφο ευαγγέλιο? Πως επεμβαίνει το σχέδιο του Θεού? Πως αντιδρούν γι’ αυτά τα συνταρακτικά φαινόμενα οι Ιλλουμινάτι συνωμότες πράκτορες? Κι αυτό συμπτωματικό?9
ια:4 ουτοί εισιν αι δύο ελαιαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του κυρίου της γης εστωτες. 5 και ει τις αυτους θέλει αδικησαι, πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτων και κατεσθίει τους εχθρους αυτων. και ει τις θελήση αυτους αδικησαι, ουτως δει αυτον αποκτανθηναι. ... 10 και οι κατοικουντες επι της γης χαίρουσιν επ' αυτοις και ευφραίνονται, και δωρα πέμψουσιν αλλήλοις, οτι ουτοι οι δύο προφηται εβασάνισαν τους κατοικουντας επι της γης.
Βλέπουμε αυθεντικούς γεροντάδες προφηταράδες +ευλόγησον+ σε μια αποκαλυπτική εκ βαθέων εξομολόγηση μέσω Θεολογικού διαλόγου. Οι γεροντικές ευλογίες που εκτοξεύονται μεταξύ τους, δίνουν το μέγεθος της αξίας των προφητικών Λιακούρειων ντοκουμέντων. «Ακούστε δω» όπως λέει ο Προφήτης Πλασιέ. Τα καντήλια που πέφτουν είναι προφανές ότι προέρχονται από τις ΕΛληνορωσικές Ορθόδοξες αντιβαρυτικές κοσμοσφαίρες οι οποίες θυμιατίζουν τον αέρα για να καταπολεμήσουν τους αντίχριστους ψεκασμούς υποταγής συνειδήσεων. Μας το είπε εις εκ των γεροντάδων της Ορθοδοξίας +βλογιόκοψον+ μετά από συνομιλία με τον ΕΛληνα Ιησού Χριστό: «... ιτσαδετιστιρκεμπουαρεοοκωλοςτηςριριςντιριντιχτιμ». Στοιχεία και αποδείξεις... εσείς κρίνετε.10
ιθ:1 Μετα ταυτα ηκουσα ως φωνην μεγάλην οχλου πολλου εν τω ουρανω λεγόντων, Αλληλουϊά. η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του θεου ημων, ... 6 και ηκουσα ως φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδάτων πολλων και ως φωνην βροντων ισχυρων λεγόντων, Αλληλουϊά, οτι εβασίλευσεν κύριος ο θεος ημων ο παντοκράτωρ. 7 χαίρωμεν και αγαλλιωμεν, και δώσωμεν την δόξαν αυτω, οτι ηλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γυνη αυτου ητοίμασεν εαυτήν.
Βρισκόμαστε ενώπιον στο αποκαλυπτικό θαύμα των εγερμένων εξεγερμένων Ελληνικών συνειδήσεων. Ποιός είναι ο βαρκάρης? Ποιό το παλαμάρι του? Τι υπονοεί ο γέροντας μαρτυρώντας το πετάμενο πουλί? Μήπως βρισκόμαστε στη μαρτυρία αρχαιοΕΛληνορθοδόξων Χανεμπού που κατέστρεψαν την Ατλαντίδα? Γιατί μας κάνει μάγια η Ντόροθυ στο μαγευτικό Ναύπλιο? Μήπως η Νέα Τάξη θέλει να μας πάρει το Ναύπλιο μαζί με τη Τσαμουριά? Είναι ο Μετράγιας καραφλός? Μήπως (εκτός των αεροψεκασμών), μας ψεκάζει κι' αυτός με το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟ, για να μας υποτάξει τις θρησκευτικές συνειδήσεις μας? Μήπως οι υποχθόνιοι πάνε να κτίσουν το Ναό του Σολομώντος στο Gagarin για να φέρουν τον Αντίχριστο στη Λιοσίων? Τι θέση παίρνει η εκκλησία? Γιατί δεν συγκαλείται η Ιερά Σύνοδος?11
κβ:7 και ιδου ερχομαι ταχύ. μακάριος ο τηρων τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου... 17 Και το πνευμα και η νύμφη λέγουσιν, Ερχου. και ο ακούων ειπάτω, Ερχου. και ο διψων ερχέσθω, ο θέλων λαβέτω υδωρ ζωης δωρεάν.
«Ιδού έρχομαι Ταχύ». Το φοβερό αποκαλυπτικό ντοκουμέντο που έχει προφητεύσει αποδομήσει και ο Σακκέτος Πακέτος στο ανάλογο βιβλίο του με τον παππουλάκο κωλοπάππουλο +ευλόγησον+. Είναι η δωρεάν ενέργεια που μας έδωσε ο Θεός μέσω του Πούτιν. Αντιβαρύτητα, ιπτάμενα υποβρύχια, μπαταρίες με αέναη ενέργεια και άλλα θαυμαστά. Τεραστίων διαστάσεων εκ-πλη-κτι-κά δώρα σαβουροπακέτα πέφτουν από το Λιακούρειο μπαζοβιβλιοπαντοπωλείο. Ποιός είναι ο Μπόμπος? Γιατί στο αποκαλυπτικό ντοκυμαντέρ, μας κρύβουν το Ιερό βλογιοκομμένο από τον γέροντα +ευλόγησον+ Κωσταντινάτο + φυλαχτό του Λιακουρισμού και της (Λιακουρ) Ορθοδοξίας? Παρατηρήσατε τις φωτεινές Κοσμοσφαίρες πίσω από το τεραστίων διαστάσεων δώρο? Εμείς σας δίνουμε τα στοιχεία εσείς κρίνεται μό-νοι-σας.12
ιδ:6 Και ειδον αλλον αγγελον πετόμενον εν μεσουρανήματι, εχοντα ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσαι επι τους καθημένους επι της γης και επι παν εθνος και φυλην και γλωσσαν και λαόν,... η:5 και ειληφεν ο αγγελος τον λιβανωτόν, και εγέμισεν αυτον εκ του πυρος του θυσιαστηρίου και εβαλεν εις την γην. και εγένοντο βρονται και φωναι και αστραπαι και σεισμός
Πίστευε και μη Ερεύνα. Τι πρέπει να πιστέψουμε? Εε? Ένας εκ των καλυτέρων προφητών της ιδίας συνομοταξίας του προφήτου Πλασιέ (προσέξτε το ροζ Λ, σε κύκλο). Θέτει κάποια συντριπτικά ερωτήματα. Μόνο μια Λιακουρορθόδοξη ψυχή θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το περήφανο (αρχαιοΕΛληνικού κάλλους) κεφάλι και να τα πει Δυνατά και Ελληνικά (Λιακουρικά): Ποιές είναι οι παλιοαδερφάρες της Λευκής Αδελφότητας? Ποιοί είναι οι Ιλλουμινάτι γκέι? Τι εννοεί με το Χριστός Ανέστη? Μήπως τη Ελληνική κοσμοκρατορία 2024 (όπως ο Κύπριος πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος, αν θυμάστε)? Στοιχεία και Ντοκουμέντα. +ευλόγησον+
Τι αποδεικνύεται λοιπόν βάσει της Λιακουρείου Θεοεπιστημονικής μεθόδου «ο Αχταρμάς, ο Προκρούστης, σας παραμυθιάζω ασύστολα κορόιδα»?
Φυσικά τα προεπιλεγμένα να αποδειχθούν (η απόλυτη συνταγή του Προφήτη Πλασιέ, του Σακκέτου πακέτου και των λοιπών της Ιεράς Λιακουρομάδας), πάντα αποδεικνύονται (βάσει του Θεϊκού Σχεδίου).
Ελάχιστα από αυτά παραθέτουμε κατωτέρω:


... συνεχίστε εσείς και συνδυάστε ότι θέλετε με ότι θέλετε (φτάνει και αρκεί να "αποδεικνύει" τα καλά και συμφέροντα). Κρίνετε μόνοι σας. Εμείς σας δίνουμε τα (σαβουρο)στοιχεία. Εσείς φτιάχτε το παζλ, συγγνώμη, ψηφιδωτό.

ΚΑΤΩ Η ΤΥΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ξέρετε εσείς). ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ (ΛΙΑΚΟΥΡΟ)ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ.

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΒΟΥΡΟΠΑΚΕΤΟ (Α)

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΒΟΥΡΟΠΑΚΕΤΟ (Β)

buzz it!

:: posted by funEL, 2:26 PM | link | 12 comments |